FUNGERAR BÖN?

Falsk bön med oärliga motiv

 Eliza har fått många bönesvar – Själv fick jag mitt första som 9-åring.

Den, som inte lär barnet att be gör en jättelik björntjänst

Bön är anhållan som barnen anhåller från mamma eller pappa

Bönen.

Jesus, Sonen, den mest perfekta människan, jordens främste vandrare och alltigenom god och rättvis bad till sin Fader.  Bönen ger tillförsikt och hopp i alla livets situationer. Bön är en kraftfull tillgång för alla. Den moderna människan borde använda sig av dess många möjligheter. Bön är energivågor som sänds iväg från den som ber. Skapelsen skedde med ord; och Gud sade och det blev. Enligt första lagen i termodynamiken kan energi varken skapas eller förstöras, den kan endast omvandlas. Denna naturlag säger oss, att böneorden inte kan förstöras eftersom ord är energi.    
Modern vetenskap med tillgång till högt utvecklade hjälpmedel kan nu se och spåra atomer och elektroner, t.o.m. mindre partiklar. Man börjar nu tangera gränsen där ande och energi sammansmälter. Materia och energi närmar sig det osynliga andliga bortom våra fysiska ögon. Vilken som helst av dessa; ande, energi och materia kan vara en spegelbild av de andra eller att energi och materia kan vara ande. Den osynliga världen som Bibeln talar om är en verklig verklighet. Energi är ljus och Bibeln säger: … Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Ordet ljus i olika variationer förekommer i Bibeln ca 300 gånger. Ordet bön förekommer ca 250 gånger.                                                                           
  Ateisten ser bönen som en långsam tankemanipulation när böneorden upprepas. Plötsligt kommer
en tanke om lösning på problemet som den kristne har tjatat om så länge och detta ses av dem som ett bönesvar. Oftast hade personen i fråga kunnat lösa problemet med egen energi och livsteknik enligt dem. De nekar till existensen av det osynliga och tror inte på mirakler. Logiken och bibeltron går inte ihop enligt ateisten. Den mänskliga logiken och den i Bibeln stämmer inte överens och är mot deras förnuft och känsla. Men, våra tankar besitter en latent kraft. En medveten tanke påverkar levande cellvävnad beroende på vad slags tanke det rör sig om – uppbyggande eller nedbrytande. Vi vet av erfarenhet, att såväl djur som växter trivs väl av att få omtanke. De belönar oss med tillgivenhet och med att växa och frodas.
Uppfinnaren, fysikern och Nobelpristagaren Marconi (1874 – 1937) sade att han var stolt över att kunna bekänna sig som kristen och troende. ”Jag tror på bönens makt. Jag tror inte bara som kristen, utan också som vetenskapsman. En radiosändare – inte större än en hand – kan sända ut budskap över oceanerna, men människans hjärna är mer komplicerad än någon annan skapelse. Den trådlösa apparaten kan sända ut vibrationer till sitt mål. Då är det förnuftigt att tänka sig att det under som vår hjärna är, skulle kunna sända ut vibrationer i form av bön, som också når sitt mål.”
Bön är fysiskt som psykiskt välgörande och en utväg ur nedbrytande känslor. En person som ber, sover bättre, blir mer nöjd med sig själv och sin omgivning. Hon fungerar bättre socialt och emotionellt samtidigt som minnet och orken blir bättre. Om detta har kristna psykologer länge vetat, men de har hindrats att tillämpa sina kunskaper i de statliga sjukhusen med hot om avsked. Läkaren Magne Smith i Östersund blev av med sitt arbete då han bad tillsammans med patienterna på deras egen begäran. Resultaten för patienterna var goda, men den inkompetenta ledningens personliga åsikter var viktigare än att patienterna mådde bättre.                                                                                                                                                           Att be för sina fiender, har en stor verkan på den psykiska hälsan. De som verkligen har förmått sig att göra det intygar, att det hade faktiskt stor fördelaktig verkan på deras sinnesstämning – också ovännens. Många har faktiskt ändrat på dåliga relationer genom att be.
Alexis Carrel säger, att ”Som läkare har jag sett människor lyftas upp ur svårmod och sjukdom genom bönens överjordiska makt, när läkekonsten redan har fått ge tappt. Bönen är den enda makt i
världen, som tycks kunna övervinna de s.k. naturlagarna, och när detta skett under uppseendeväckande former, har man talat om underverk. I det tysta sker sådana underverk varje dag och stund i människors hjärtan, som upptäckt att bönen är ett aldrig sinande kraftflöde, som hjälper dem att bära varandras bördor. Bönen knyter en osynlig kontakt med den gudomliga kraft som uppehåller allt liv, och får del av denna. Den människa, för vilken bönen är den stora kraftkällan, blir spänstigare till kroppen och rörligare till sinnet. Hennes förståelse för vad som är grundväsentligt i den mänskliga samlevnaden fördjupas. ” 
Vad vi vet, så har Gud två gåvor. Dels finns de gåvor som Han sänder oss och dels de vilka vi anhåller om i bönen. Ett barn får kläder och mat av sina föräldrar utan att be om det. Men sedan har barnet egna drömmar och önskningar som denne ber sina föräldrar att få. Föräldrarna hör barnets bön som ibland går emot deras redan utstakade planer barnet. Barnets egna önskningar blir då antingen godkända eller det blir avslag.
Gud har inga favoriter – men personens moraliska status är avgörande. Varje människa känner till Gud så mycket att de ber vid något tillfälle i livet som ett sista utväg att få hjälp i en katastrofal situation – men samtidigt vill de hålla Gud på armslängds avstånd. Direkt, när de känner sig trygga vill de inte ha något med Gud att göra. De får inget bönesvar och säger med övertygelse att det finns ingen Gud som hör bön.
Det har förekommit experiment med bön. Grupp A har bett för patienterna i ett sjukhus och grupp B i ett annat. Skillnaderna efteråt har varit minimala. Men bön är inte ett rabblande av ord i avsikt att bevisa eller motbevisa. Människor, vilka testar Gud på detta sätt är inte ärliga. De vill inte ha någon som helst relation eller släppa in Gud i sina liv. Det finns klara och tydliga varningar i Bibeln att inte fresta Gud: ”Då svarade Jesus honom (djävulen), det är sagt: du skall inte fresta Herren din Gud.” (Lk. 4:12)
De flesta och ofta mirakulösa bönesvar kommer i början av omvändelsen eller strax efter. Senare blir bönesvaren allt sällsyntare och det bli mera nej än ja. Vad det beror på är svårt att svara entydigt här. Det finns säkerligen många orsaker.    
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: