TJERNOBYL.

Stjärnan är kommunismens symbol.
Tjernobyl – bitter Malört.
Den 26 april i år är det 25 år sedan reaktor 4 i V.I. Lenin Tjernobyl kärnkraftverk exploderade. Det hände vid ungefär midnatt svensk tid. Olyckan växte till en apokalyptisk händelsekedja som trots detta kunde hållas hemlig under några dagar av sovjetmyndigheterna. Men anställda vid Forsmarks reaktor, 1000 km. från Tjernobyl konstaterade förhöjd radioaktivitet i omgivningarna. Efter kontakter med de andra kärnkraftverken konstaterades att källan inte fanns i Sverige. Det visade sig också, att växterna runt Forsmark var radioaktiva. Ytterligare mätdata flyttade misstanken till Ukraina och Tjernobyl vilket senare bekräftades av satellitbilder. Ändå nekade de kommunistiska ledarna att något allvarligt hade inträffat – som vanan var av gammal hävd.
I Finland mättes höga halter av strålning i kläderna på en man som kom till jobbet på morgonen men man bedömde, att det var fel på mätaren.
Den 25:e april var en varm dag när det beslöts att testa säkerhetssystemen i reaktor 4. Experimentet fortsatte samtidigt med skiftbyte då nytt nattskiftlag från den närbelägna staden Pripjat anlände och fortsatte säkerhetstestet – som skulle gjorts två år tidigare när reaktorn startades första gången. Reaktorn producerar inte enbart ånga till turbinerna utan ger också kraft till pumpar och kylutrustning.                                                                                                                                                                  Nu önskade man testa om nödkylningen fungerade och om reservgeneratorerna kunde starta även på låg reaktoreffekt och utan strömförsörjning utifrån. För att genomföra testet stängdes nödvändiga säkerhetssystem av. Men nu blev det elbrist i kraftnätet och order kom från Kiev att höja effekten till normal produktion. Eftersom säkerhetssystem var bortkopplade höjdes effekten alldeles för snabbt och långt utöver vad som var tillåtet. Misstag gjordes i kontrollrummet av personal vilka bara hade teoretisk utbildning i katastrofsituationer. Enorma mängder ånga bildades. Detta kan jämföras med en kastrull som står på spisen och kokar torrt men spisplattan fortsätter att värma upp kastrullen tills den eventuellt smälter. Det var ungefär det som hände i V.I. Lenin reaktor 4 denna varma aprilnatt. Men förloppet var mycket snabbare. En ångexplosion förstörde reaktorinneslutningen som nu hade kokat torr och upphettats till tusentals grader på några sekunder. Reaktorhärden blev helt öppen varifrån ett violettfärgad radioaktivt moln rykte upp mot aprilhimlen. Luft strömmade in i härden och nya explosioner skickade iväg brinnande asfalt och grafitblock. Grafiten som modererade kärnklyvningens hastighet var glödande och starkt strålande – geigermätarna tickade inte – de surrade. Grafiten antände taken på andra byggnader. Brinnande grafit är mycket svårsläckt. Under veckorna av heroisk dödsföraktande kamp mot bränder som följde spreds tonvis med radioaktivt Strontium, Cesium, Jod och Plutonium utöver Europa och med regnet ända bort till USA. 70 % av nedfallet hamnade i Belarus som vitryssarna kallar sitt land.
De, vilka först och självklart råkade illa ut var personalen i turbinhallen och andra lokaliteter. De fick 1000 – falt högre doser av Gammastrålning mot vad som var tillåtet. Gammastrålningen stoppas bara av en meter tjock betongmur. Alfastrålning stoppas av en ark papper eller hornlagret på huden. Betastrålning kan stoppas av kläderna. En del av dem som jobbade det ödesdigra nattskiftet ligger nu begravda under den betonginneslutning som östes över reaktorn. Andra försvann spårlöst. Brandmän från Pripjat och ditkommenderade värnpliktiga försökte allt vad de kunde för att släcka brinnande grafit och asfalt på taken till byggnader i närheten. De tog ingen hänsyn till de enorma mängder strålning de utsatte sig för. I gamla journalfilmer ser man fåglar vilka flyger över reaktorn och dör i flykten. En helikopter vars rotorer slår i en byggnadskran och störtar till marken. Brandmän vilka öser bort kokande, brinnande asfalt från taken intill reaktor 4.
Samtliga fick akut strålsjuka och dog inom loppet av några veckor. Patienterna tvättades, spolades och sanerades. De fick jodtabletter och benmärgstransplantation – men inget hjälpte. Efter någon dag kunde de inte äta eftersom tarmslemhinnan var förstört. Efter ytterligare någon dag lossnade huden på hela kroppen och stora bitar av muskler och hud fastnade i händerna på vårdpersonalen. Det var absolut förbjudet för de anhöriga att hälsa på de drabbade. Vid begravningen fick ingen anhörig komma nära graven eller kistorna på grund av de radioaktiva kropparna. Männen vilka offrade sitt liv blev Sovjetunionens hjältar postumt.
Lögnen eller ett lögnaktigt system skyddar sig själv med olika metoder. Det kan vara våld, hotelser eller hemlighållande av fakta. Men Tjernobylkatastrofen blev en vändpunkt som banade vägen mot Glasnost och Perestrojka (Öppenhet och rekonstruktion). Michael Gorbatsov kom till makten 1985. Året efter hände olyckan vilket blev en språngbräda för hans reformarbete. Före Gorbatsov hade Konstantin Tjernenko och Jurij Andropov makten under endast tre år. Om Tjernobyl hade hänt under deras tid skulle ingen Perestrojka kommit till stånd. De var hårdföra kommunister. Gorbatsov togs emot med jubel som Bar Kochba – Stjärnans Son som skulle befria Israel från Romarna.  Gorbatsov hade en ”stjärna” på pannan. Berlinmuren och öststaternas kommunistregimer föll snabbt. Gränserna öppnades och folk andades ut efter 70 år av totalitär kontroll och ofrihet. Nu fick de lämna sitt land och komma tillbaka.
Sovjetunionen delades in i nya självständiga länder vilket medförde, att det blev svårare för de efterlevande att få ersättning. Svårare blev det också att få fram exakta siffror om hur många som hittills insjuknat i cancer. Det kan vara allt mellan några tusen eller en miljon – det senare kommer närmare sanningen. Mönsterstaden Pripjat 18 km från Tjernobyl hade då 48 000 invånare och medelåldern var så låg som 26 år är nu obeboelig i 100 000 år. De i Pripjat vilka var gravida då olyckan hände födde strålskadade  barn.                        Reaktorhärden är sedan november 1986 innesluten i betong men måste ständigt repareras under tusentals år framöver. Den 710 km långa Pripjatfloden som rinner genom Tjernobyl är nu smittat med Cesium 137 och halterna ökar. Floden kommer med stor sannolikhet att få ytterligare tillskott via grundvattenläckage från inneslutningen – sargofagen.                                                                     
Apokalyps?  ”Och den tredje ängeln stötte i sin basun. Då föll från himmelen en stor stjärna, brinnande som ett bloss; och den föll ned över tredjedelen av strömmarna och över vattenkällorna. Och stjärnans namn var Malört. Och tredjedelen av vattnet blev bitter Malört; och många människor omkom genom vattnet, därför att det hade blivit så bittert.” (Uppenbarelseboken 8: 10,11)
Kommunismens symbol är stjärnan och Tjernobyl betyder Malört – men kan även betyda Gråbo på Ukrainska. Gråbo är en släkting till Malört.
Men, utan att spekulera så kan det objektivt konstateras att många – oerhört många generationer kommer att lida av Tjernobyl. Vad många frivilligorganisationer nu gör runtom i Europa är att ta emot 1000 – tals sjuka sommarbarn från katastrofområdet för att ge dem vård på alla tänkbara sätt. Före Tjernobylbarnen så har vi Berlinbarnen fortfarande i minnet.
Kauko Antbacke
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: