BOKSTÄVERNAS HISTORIA.

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

VEM UPPFANN SKRIFTSPRÅKET?
Utan skrivtecken är det omöjligt att sprida korrekt information till andra eller lagra information. Men, vem uppfann dessa tecken och de mest praktiska skrivtecknen?Egyptierna hade skrivtecken som hieroglyfer. Babylonierna sina som kilskrift. Den fornnordiska skriften som finns på runstenar med 16 tecken som är en utveckling från urgermanska runor med 24 tecken.
Runsten vid Alvesta kyrka.
Översättning av runskriften.
Vad man vet, är, att Jesus talade Arameiska om vilket det finns ett flertal exempel på i NT. När han offrades talade Han arameiska: ”Eli, Eli, lama sabaktani.” ( Min Far, min Far, varför har Du övergivit mig?)
Han kan ha varit tre-språkig eftersom den tidens Palestina hade tre officiella språk, nämligen arameiska, hebreiska och grekiska.
Var Armenien världens första kristna land eller var det Abessinien (Etiopien)? Det finns ett intressant berrättelse i NT där Filippus döper den etiopiske hovmannen Kandake som var på hemväg från Palestina. I Etiopien används än det urgamla kyrkospråket Geez från vilket det amhariska alfabetet med 33 tecken härstammar.
Liksom den latinska och kyrilliska texten läses den från vänster till höger. Bokstäverna liknar de hebreiska.                                  Uppfinnaren Samuel Morse konstruerade 1837 metoden att med punkter och streck koda våra bokstäver och sända dem via telegraf över atlanten. Louis Braille (1809 – 1852) som av en olyckshändelse blev blind som tre åring i sin fars sadelmakeri konstruerade blindskriften med vilket de blinda kunde koda våra bokstäver.
Det amhariska alfabetet har 33 bokstäver där bokstavens uttal varieras med ett tilläggstecken vilket ger 231 tecken totalt.
William Tyndale översatte Bibeln från latin, grekiska och hebreiska till Engelska språket inspirerat av önskan, att alla kunde läsa Bibeln på sitt eget språk utan tolkande mellanhänder. En enorm livsgärning som ingen klarar av utan inspiration. (Inspiration = meddelande av Ande)
Han blev avrättat som en kättare. Han anses som engelska språkets fader och förnyare.
Men nu till frågan: Vem uppfann alfabetet?
Först måste det konstateras att ingen Bibel utan alfabet vilka bildar orden.
I begynnelsen fanns Ordet och Ordet var hos Gud, Ordet var Gud.”
Låter bombastiskt och svårt för mig, en vanlig i tid och rum bunden människa. Men när jag tänker på ordens och bostävernas mirakulösa betydelse i allt som vi människor skapar och tänker, då inser jag vilken kraft det finns i ordet och dess bevarande i bokstäver vilka sedan, när vi läser, talar till oss.
Jag är A och O, början och slutet!” ”Mitt ord skall aldrig förgås!”
Gud är treenig och har tydligt lämnat tecken i sin skapelse där mycket – förutom människan – visar på talet tre.
Vårt alfabet (Det engelska som har 26 tecken) har funnits inpräntat i fjärilsvingar tusentals år före alla andra bokstäver. I fjärilsvingarna finns även alla siffrorna från 1 – 9.
Fjärilen lämpar sig väl för detta. Dess livscykel är i sig treenigt: De vackert formade äggen – de vackra, egendomliga larverna, den fint formade puppan i vilken sker en märklig metamorfos till färdig fjäril – pånyttfödelse – uppståndelse.                                                          Att Bibeln innehåller kodade budskap placerade på relevanta ställen har man vetat om länge. Nu med datorers hjälp har forskarna hittat oerhört många bibelkoder. Men, senaste koden är DNA dubbelspiral inne i cellen som med fyra bokstäver A, T, G och C ger information till 200 olika celltyper i kroppen. Det bestämmer hur vi ser ut. Det finns olika celler för ben, hud, ögon, hjärna, muskel, osv. Ordningen som bokstäverna kommer i formar ”orden.” Orden bildar långa berättelser – hela böcker –  som kallas gener. Informationskapaciteten är enorm vilket vi ser på alla miljarder människor på jorden – ingen är lik den andra!
Liksom en bok är digital information så är också arvsmassan. En bok har alltid en författare!
Bibeln är kodad liksom hela skapelsen är kodad!
Så, nu behöver vi inte tvista om vem som uppfann vårt moderna och praktiska alfabet!
Alla 26 tecknen  och siffrorna finns avbildade på fjärilsvingar runtom över jorden. Engelskan är det mest spridda språket. (fotografierna av Kjell B. Sandtved)
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: