Samhällsansvar

Kort historik om ett samhälles förfall

Välfärden som vårt land är berömd för eller var det för trettio år sedan är inte nu längre som då när politikerna visade systemet med stolthet och eufori för utländska besökare. Sanningen var ändå den, att det inte var politikerna som skapade välfärden. Det var vår industri, våra entreprenörer vilka tog höga ekonomiska risker då de startade nya fabriker och uppfann nya produkter. Dessa gav skatteintäkter som politikerna fördelade så rättvist som möjligt till folket. Allt gick att sälja till de krigshärjade länderna vilka led brist på allting. Mycket av Marshall – hjälpens pengar hamnade således i Sverige. Fördelningspolitiken var bra så länge folket och politikerna hade kvar sin tro, ärlighet och idealism.

Välfärden växte snabbt så Socialdemokraterna kunde dela ut bidrag och förmåner i nästan obegränsad mängd. I sin eufori på grund av detta gjorde de några ödesdigra val som vi nu ser och skördar de bittra frukterna av.

Det första var att de förblindade av de ekonomiska framstegen beslöt att överge den kristna tron till förmån för ateismen och ta över kontrollen av utbildningen. För genomdrivandet av detta startades en Skolkommission år 1947 vars ordförande blev den illröde Socialdemokraten och övertygade ateisten Stellan Arvidsson. Bättre ordförande för detta fanns inte i hela landet att finna, Demoleringen av skolan fick fart samtidigt som det första stora företaget flyttade från landet till låglönelandet Portugal. Det var Algots i Borås. Snart skulle flera följa efter då avgifter, skatter och löner började bli betungande. Lärlingssystemet som skapade arbete och skickliga yrkesmän övergavs efter påtryckningar av facket.

Det andra var att man var så säker på att systemet skulle vara för evigt så man gjorde inget åt den allt snabbare företagsflykten och den ökande invandringen från utomeuropeiska länder. Varje vallöfte proklamerade arbete åt alla vilket blev svårt att i längden hålla. Arbetslösheten började öka men det löstes med nya statliga administrativa arbeten med tillsättning av departement och förvaltningar.  Ständigt nya lagar vilka gick mot folkkynnet stiftades och gamla makulerades. Slutligen förvandlades Sverige till Europas mest tjänstemannatätaste land. På det viset skapades en halvmiljon arbeten som ersättning för alla tillverkningsindustrier som flyttade sin produktion till andra länder. För att avlöna alla dessa statsanställda infördes moms och källskatten liksom företagsskatten höjdes.

Det tredje misstaget var införandet av en familjefientlig politik efter påtryckningar från radikalfeminister vilka drev rena häxprocesser mot den gamla familjen. Under samma tid inleddes även bondefientlig politik. Facit i det första fallet är nu ångestfyllda unga, utbrända mammor och i det andra fallet att hälften av vår mat importeras vilket gör landet mycket sårbart.

Redan år 1911 sade den klarsynte franske akademiledamoten Emile Faquet följande:

”Demokratin är angelägen om att få bort barnen från familjen och ge dem den uppfostran de själva väljer och inte den som föräldrarna väljer. Föräldrarnas kompetens förnekas. Detta medför att föräldrar och barn förlorar en förtroendefull kontakt med varandra.”

Det fjärde var att man startade fostran av nya socialistiska medborgare där skolan blev utomordentligt bra plats för indoktrinering. Morgonbönen togs bort och med den ökade invandringen av muslimbarn konstruerade pedagogerna ett koncept i religionsundervisningen de kallade för ”Abrahams barn” där namnet Jesus inte fick nämnas – trots att Jesus förekommer i koranen som en stor profet! Ingen brydde sig om de kristna barnen …

Roland Huntford som var skandinavienreporter under många år för The Observer gav en sammanfattning om vart den svenska skolan var på väg. ”Utbildningen syftar till att producera kuggar och konsumenter till samhällsmaskineriet och utveckla kollektivt tänkande. Avkristningen har varit mer effektivt än i något annat land inklusive Sovjetunionen.  Den s.k. religionsundervisningen påskyndar utvecklingen genom att i själva verket vara antireligiös.” På så sätt har eliten skapat en ung generation som mår dåligt.

Kollektivt tänkande uteslöt alla auktoriteter och kollektivism ansågs som jämlikhet. Därav följde att lärarna miste makten och eleverna tog över. Kaosskolan är en smärtsam verklighet och en skola brinner varje dag.

Huntford skrev en bok om Socialdemokraterna The New Totalitarians – vilket givetvis aldrig översattes till svenska.

En präst i Sv. kyrkan berättade om de unga och var mycket bekymrad för dem. De hade fråntagits så mycket och fått så lite tro med på vägen, så många ville ta sitt eget liv – bara för att sätta en gräns för hur mycket man fick ta ifrån dem. Denna hållning var rätt ny, enligt prästen. Djupt förtvivlade unga som i protest ville dö. Men de har inte förstått riktigt att när de tagit sitt liv då är de faktiskt döda, sa prästen. Denne berättade sedan, att unga konfirmander blev skjutsade av föräldrarna till mässan – men föräldrarna blev inte med in, då de tog avstånd från sitt barns tro.  Skämdes. Det har utförts våld mot tron och våra kristna rötter. En ungdom idag frågade mig: Påsk, var det nåt med den där som korsfästes – eller nåt sånt? Judaskyssen som de unga fått smaka av vår överhet. Den kyssen visste inte en ung på 24 ens vad det var. Hela livsroten amputerad – och i ett enda slag …

”Vad vi hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för oss, vill vi inte dölja för våra barn.” (Psalm 78:3-4) Avkristningens konsekvenser blev ett allmänt fuskande med sjukförsäkrings- och arbetslöshetsersättningen inkl. andra bidrag. Att folket fuskade (som Alf Svensson påstod) bestreds av facket och partiet men halvåret senare anställdes ändå 300 kontrollanter. Då infördes karensdagen, Senare blev två veckor av sjukskrivningen lastade på arbetsgivaren.

Avkristningen ledde också till idealismens död samt enorma avgångsvederlag på skattebetalarnas bekostnad. Skadegörelse av allmän egendom som förr var helt okänt därför att det inte stämde med den kristna etiken vår generation lärt sig som varande vanhedrande eller till och med förnedrande.

Det femte var att en grundlig undervisning om vår historia togs närmast bort som skolämne. Nutiden ansågs viktigare dels därför att den var gynnsammare för SAP. Det kapade av våra rötter. Vi blev utan vårt förflutna. Även Bibelns språk och innehåll skulle bort. Vår äldsta bok, en poetisk källa omfattande allt liv, historiskt och kulturellt. Bibeln som höll samman oss i en gemensam tro.  Den tron skulle splittras och sedan enas i det kollektiva, socialistiska tänkandet. Målet var att splittra, göra folket rotlösa och lättmanipulerade mjölkkor utan vare sig enande historia eller bibel. Partiet skulle ha all tilbedjan.                                                                                                                                                                               De, vilka nu är i landets ledning är produkter av den svenska skolan. De är andliga krymplingar – amputerade och historielösa. De kan inte se någon som helst skillnad mellan Islam – kristendom då båda nivelleras till samma värde. Med stolthet och högburet huvud övergav de fädernas tro och beredde jordmånen till människor vilka aldrig accepterade vare sig dem eller våra seder. Okunnigheten mörker ser vi också i den Israelfientliga politiken.

Sådana ledare är lätta offer för arabisk offerpropaganda. Den svartklädda skaran som heter Okunnighet. Följden av det ser vi i flyktingpolitiken som gynnar muslimer på bekostnad av de få kristna flyktingar vilka verkligen har orsak att fly till Sverige. De kristna anpassar sig snabbt utan krav på sitt nya hemland.

Det sjätte misstaget var att frånta polisen makten att hålla ordning i samhället. De agerar som socialarbetare bland upproriska invandrare. De skall inte provocera och dra på sig stämpeln

rasist. De måste hyckla och föreställa sig, tåla stenkastning och hot, okvädingsord. Ständigt stryka medhårs. Därmed lämnar de över makten i samhället till de nya invandrarna. De skötsamma lämnas därhän utan uppmärksamhet. Kulturkollisionen är total mellan två helt oförenliga livsåskådningar och integrationen har därmed förvandlats till omvänd integration. Folkhemmet är borta för alltid.

Slutligen:

Den första fördelningspolitiken långt före Socialdemokraternas var den kristna församlingens för tvåtusen år sedan vilket sedan fortsatt och fortsätter än idag:

”Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.”                                                         (2 Kor, 8)

Samhällskaos

Annonser

One thought on “Samhällskaos

  1. albertkauko skriver:

    Jag har som invandrare haft tillfälle att från åskådarbänk se och notera varthän det skulle gå i detta arma land som numera knappt känns igen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: