Etikettarkiv: Bismarck

Demokratur eller folkstyre?

Bismarck sade, att han kan inte tåla allmogen förrän han druckit minst en flaska vin. Stalin värderade kulakerna endast som kanonmat eller arbetare i statligt kontrollerade kollektiv. Hitler ansåg att tyskarna inte var värda hans storhet.

Är det så även i Sverige?                                                                                                                             Under framgångens och maktens tider har eliten ofta visat förakt mot folket och mot de fattiga. De har förblindats av makt och rikedom. Elitens inställning spreds till de lägre i den politiska hierarkin vilka använde sin makt att fösa bort dem vilka borde ha makt. De höll borta dem vilka var sanna idealister och kompetenta att idka makt.

Våra förfäder fick arbeta hårt för den dagliga födan. De fick sin kraft från hoppet i sin kristna tro. Folkets moraliska ryggrad var spikrak. Deras flit och andliga nivå lade grunden till Sveriges välstånd. Det var inte det Socialdemokratiska partiet trots att de tagit äran till sig. Drömmen om folkhemmet, ett hem för alla var nära att bli verklighet. Hundratusentals från andra länder i Europa kom hit för att arbeta flitigt och solidariskt med svenskarna och för att kunna förverkliga sina drömmar. Välståndet ökade. Med välståndet ökade också sekulariseringen och förfädernas arbete glömdes bort. Eliten började riva ner samhällets andliga ryggrad. Välfärden och rikedomen berusade. Hedenius och andra debatterade kristendomen. Samtidigt tog makteliten tillfället att hänga på med ett intensivt förnekande av det kristna arvet. Skolan blev ett perfekt område att sprida ateism och utvecklingslära. Sverige var inte en totalitär stat men var på väg åt det hållet. Eliten tänkte ut andra metoder än våld som i Sovjetunionen. De marginaliserade de kristna (deras gamla samarbetspart) och inledde smygsocialisering och smygkollektivisering.

Föraktet mot folket visar sig nu på otaliga sätt som man inte först inser därför att föraktet är inlindat i sociala reformer och fostran i skolan till ett kollektivt tänkande. I verkligheten brukas tvång med hjälp av ekonomiska påtryckningar. I de sociala reformerna vilka uppfattas som frihet ingår fri plats på dagis. Där skall alla barn fostras eftersom eliten vet bäst vad som är bra för barnen. Staten vill inte att barn fostras av föräldrarna. De kan bli självtänkande personer opassande i ett socialistiskt samhällskollektiv. Enligt Ingvar Carlsson ”måste barnen tas från hemmet och vidare in i en gemenskap (dagis) där de lär sig hur samhället fungerar och att de lär sig arbeta i grupp.” Elitens fruktan inför icke-socialistiska tendenser kräver kontroll av familjerna, kontroll av läromedel och massmedia. Alla läroböcker granskas av en kommission. Om boken innehåller icke-socialistiska tankar då ratas den. Hemundervisning som i andra länder får inte ske då det är ett rött skynke, en fasa för socialismen. Fostran in i ett kollektivt tänkande kräver att båda föräldrarna arbetar utanför hemmet och de formbara barnen tillbringar tiden på dagis. Skolan gav ideologerna lättpåverkad mänskligt material. Skolministern Olof Palme sade en gång att ”du går inte i skolan för att uppnå något för egen del men väl att lära dig fungera i en grupp.” (Kollektiv) Kristendomsundervisningen (som ämnet hette förr) ansågs vara skadligt för barnen. Eliten såg kristendomen som verklighetsflykt samtidigt som stor hänsyn visas mot muslimerna. Nu är undervisningen antikristet där alla religioner nivelleras till samma sanning och värde. Kollektivt tänkande i praktiken. Sexualundervisningen blev obligatoriskt och till stora delar överläts den till en radikal lobbyorganisation RFSL som agiterar i klassrummen och på dagis. Ordet frihet undertrycks vad gäller de naturliga rättigheterna men kompenseras av en inbillad frihet på sexuella området. Sexualundervisningen framhäver att staten frigör de unga bort från gamla, förlegade restriktioner.

”Vi har ingen etisk standard i undervisningen och inga regler för sexuell uppförande”, sade Dr. Gösta Rodhe som då var en hög tjänsteman i Skolverket.

RFSU som får skattemedel för sin sexupplysningsverksamhet är mycket aktiv och knuten till fackföreningsrörelsen. ”Vårt mål är, att uppmuntra till frigörelse genom sex”, ansåg en av deras företrädare. Ordföranden för ett politiskt ungdomsorganisation pläderar för sex med döda och mellan syskon. Hennes motivering är att ”vi äger våra kroppar och gör vad vi vill med dem.”                                                                                                                                       Man tror, att verklig frihet nu uppnåtts då sex i skolan och i massmedia inte längre är tabu. Det kan vara svårt för ungdomar att inse att det här är bara fråga om dimridåer och falsk frihet. Det inser de först efter några år i arbetslivet där de till sin överraskning blir betygsatta också.

I alla västländer sorterar radio och TV under kommunikationsdepartementen. I Sverige lyder dessa under utbildningsdepartementet vilket möjliggör att sinnena skräddarsys enligt partiets vilja.

Inte nog med detta. De små jordbruken tvingades till stora enheter samtidigt som importen av livsmedel ökade. Många bönder slogs ut och blev förtalade som fläsktjuvar. Till exempel fanns en lång, hätsk artikel i Metallarbetaren år 1988.   Att partiideologer och skolpedagoger har totalt misslyckats ser vi tydligt i de tusentals hemlösa, överbelagda sjukhus och psykologmottagningar. Vi ser det i de usla skolresultaten. Vi ser det i de stora antalet fattiga vilka inte har råd att sköta sina tänder. Vi ser det i dem som blivit sjuka eller skadats på sina arbeten som nu straffas med en otillräcklig garantipension. En riksdagsman ramlar inte ur sin bekväma stol och skadas …

Men finns det ingen frihet alls? Jadå, det finns.

Det är fritt att dricka sig fördärvad med energidrycker och konsumera industrimat mättad med farliga kemikalier. Det är fritt att sko sig med folkets pengar. Det är fritt att dela folkets pengar till terrorister. Det är fritt att köpa narkotika på nätet … osv.

Den klarsynte Emile Faquet skrev profetiskt redan för etthundra år sedan följande:                                                                                                                                             ”Demokratin liksom uppfostrar barnen till förakt för deras fäder och mödrar. Man river ned det som föräldrarna byggt upp i stället för att fortsätta att bygga på. Man stannar därmed alltid på grunden i huset. Demokratin är angelägen om att få bort barnen från familjen och ge dem den uppfostran de själva väljer och inte den som föräldrarna väljer. Föräldrarnas kompetens förnekas. Detta medför att föräldrar och barn förlorar en förtroendefull kontakt med varandra. Föräldrarna motarbetas i skolan och skolan i hemmet. Det blir som om barnet fostras av en troende moder och en ateistisk fader. Det blir ingen fostran alls. Det leder till förvirring. De gamlas kompetens förnekas och avvisas. Hövlighet och artighet betraktas som antidemokratiska maner. De som tänker självständigt eller är begåvade blir vingklippta. Detta anses vara bättre, än att tio dumma hindras från att bli ytterligare fördummade. Kollektivism kommer att gynnas på bekostnad av personalism eftersom det anses vara höjden av jämlikhet och jämlikhet anses vara kollektivism.”

Demokratur är ett samhälle som exempelvis Sverige som betraktad från fågelperspektiv förefaller ytligt som en demokrati, men i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkerhet och åsiktsfrihet. Få politiker, de vilka kan påverka, törs säga sin ärliga mening. Deras omsorg om sin egen person och feghet gynnar de kriminella och onda människorna vilket missgynnar de skötsamma. Vid köksbordet ventileras allt ärligt. Köksbordspolitik.                                                                Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför gjordes det katastrofala misstaget att motarbeta den gamla hederliga tron?

Annonser
Taggad , , , , , , , , , , , ,
Annonser