Etikettarkiv: politisk feghet

Demokratur eller folkstyre?

Bismarck sade, att han kan inte tåla allmogen förrän han druckit minst en flaska vin. Stalin värderade kulakerna endast som kanonmat eller arbetare i statligt kontrollerade kollektiv. Hitler ansåg att tyskarna inte var värda hans storhet.

Är det så även i Sverige?                                                                                                                             Under framgångens och maktens tider har eliten ofta visat förakt mot folket och mot de fattiga. De har förblindats av makt och rikedom. Elitens inställning spreds till de lägre i den politiska hierarkin vilka använde sin makt att fösa bort dem vilka borde ha makt. De höll borta dem vilka var sanna idealister och kompetenta att idka makt.

Våra förfäder fick arbeta hårt för den dagliga födan. De fick sin kraft från hoppet i sin kristna tro. Folkets moraliska ryggrad var spikrak. Deras flit och andliga nivå lade grunden till Sveriges välstånd. Det var inte det Socialdemokratiska partiet trots att de tagit äran till sig. Drömmen om folkhemmet, ett hem för alla var nära att bli verklighet. Hundratusentals från andra länder i Europa kom hit för att arbeta flitigt och solidariskt med svenskarna och för att kunna förverkliga sina drömmar. Välståndet ökade. Med välståndet ökade också sekulariseringen och förfädernas arbete glömdes bort. Eliten började riva ner samhällets andliga ryggrad. Välfärden och rikedomen berusade. Hedenius och andra debatterade kristendomen. Samtidigt tog makteliten tillfället att hänga på med ett intensivt förnekande av det kristna arvet. Skolan blev ett perfekt område att sprida ateism och utvecklingslära. Sverige var inte en totalitär stat men var på väg åt det hållet. Eliten tänkte ut andra metoder än våld som i Sovjetunionen. De marginaliserade de kristna (deras gamla samarbetspart) och inledde smygsocialisering och smygkollektivisering.

Föraktet mot folket visar sig nu på otaliga sätt som man inte först inser därför att föraktet är inlindat i sociala reformer och fostran i skolan till ett kollektivt tänkande. I verkligheten brukas tvång med hjälp av ekonomiska påtryckningar. I de sociala reformerna vilka uppfattas som frihet ingår fri plats på dagis. Där skall alla barn fostras eftersom eliten vet bäst vad som är bra för barnen. Staten vill inte att barn fostras av föräldrarna. De kan bli självtänkande personer opassande i ett socialistiskt samhällskollektiv. Enligt Ingvar Carlsson ”måste barnen tas från hemmet och vidare in i en gemenskap (dagis) där de lär sig hur samhället fungerar och att de lär sig arbeta i grupp.” Elitens fruktan inför icke-socialistiska tendenser kräver kontroll av familjerna, kontroll av läromedel och massmedia. Alla läroböcker granskas av en kommission. Om boken innehåller icke-socialistiska tankar då ratas den. Hemundervisning som i andra länder får inte ske då det är ett rött skynke, en fasa för socialismen. Fostran in i ett kollektivt tänkande kräver att båda föräldrarna arbetar utanför hemmet och de formbara barnen tillbringar tiden på dagis. Skolan gav ideologerna lättpåverkad mänskligt material. Skolministern Olof Palme sade en gång att ”du går inte i skolan för att uppnå något för egen del men väl att lära dig fungera i en grupp.” (Kollektiv) Kristendomsundervisningen (som ämnet hette förr) ansågs vara skadligt för barnen. Eliten såg kristendomen som verklighetsflykt samtidigt som stor hänsyn visas mot muslimerna. Nu är undervisningen antikristet där alla religioner nivelleras till samma sanning och värde. Kollektivt tänkande i praktiken. Sexualundervisningen blev obligatoriskt och till stora delar överläts den till en radikal lobbyorganisation RFSL som agiterar i klassrummen och på dagis. Ordet frihet undertrycks vad gäller de naturliga rättigheterna men kompenseras av en inbillad frihet på sexuella området. Sexualundervisningen framhäver att staten frigör de unga bort från gamla, förlegade restriktioner.

”Vi har ingen etisk standard i undervisningen och inga regler för sexuell uppförande”, sade Dr. Gösta Rodhe som då var en hög tjänsteman i Skolverket.

RFSU som får skattemedel för sin sexupplysningsverksamhet är mycket aktiv och knuten till fackföreningsrörelsen. ”Vårt mål är, att uppmuntra till frigörelse genom sex”, ansåg en av deras företrädare. Ordföranden för ett politiskt ungdomsorganisation pläderar för sex med döda och mellan syskon. Hennes motivering är att ”vi äger våra kroppar och gör vad vi vill med dem.”                                                                                                                                       Man tror, att verklig frihet nu uppnåtts då sex i skolan och i massmedia inte längre är tabu. Det kan vara svårt för ungdomar att inse att det här är bara fråga om dimridåer och falsk frihet. Det inser de först efter några år i arbetslivet där de till sin överraskning blir betygsatta också.

I alla västländer sorterar radio och TV under kommunikationsdepartementen. I Sverige lyder dessa under utbildningsdepartementet vilket möjliggör att sinnena skräddarsys enligt partiets vilja.

Inte nog med detta. De små jordbruken tvingades till stora enheter samtidigt som importen av livsmedel ökade. Många bönder slogs ut och blev förtalade som fläsktjuvar. Till exempel fanns en lång, hätsk artikel i Metallarbetaren år 1988.   Att partiideologer och skolpedagoger har totalt misslyckats ser vi tydligt i de tusentals hemlösa, överbelagda sjukhus och psykologmottagningar. Vi ser det i de usla skolresultaten. Vi ser det i de stora antalet fattiga vilka inte har råd att sköta sina tänder. Vi ser det i dem som blivit sjuka eller skadats på sina arbeten som nu straffas med en otillräcklig garantipension. En riksdagsman ramlar inte ur sin bekväma stol och skadas …

Men finns det ingen frihet alls? Jadå, det finns.

Det är fritt att dricka sig fördärvad med energidrycker och konsumera industrimat mättad med farliga kemikalier. Det är fritt att sko sig med folkets pengar. Det är fritt att dela folkets pengar till terrorister. Det är fritt att köpa narkotika på nätet … osv.

Den klarsynte Emile Faquet skrev profetiskt redan för etthundra år sedan följande:                                                                                                                                             ”Demokratin liksom uppfostrar barnen till förakt för deras fäder och mödrar. Man river ned det som föräldrarna byggt upp i stället för att fortsätta att bygga på. Man stannar därmed alltid på grunden i huset. Demokratin är angelägen om att få bort barnen från familjen och ge dem den uppfostran de själva väljer och inte den som föräldrarna väljer. Föräldrarnas kompetens förnekas. Detta medför att föräldrar och barn förlorar en förtroendefull kontakt med varandra. Föräldrarna motarbetas i skolan och skolan i hemmet. Det blir som om barnet fostras av en troende moder och en ateistisk fader. Det blir ingen fostran alls. Det leder till förvirring. De gamlas kompetens förnekas och avvisas. Hövlighet och artighet betraktas som antidemokratiska maner. De som tänker självständigt eller är begåvade blir vingklippta. Detta anses vara bättre, än att tio dumma hindras från att bli ytterligare fördummade. Kollektivism kommer att gynnas på bekostnad av personalism eftersom det anses vara höjden av jämlikhet och jämlikhet anses vara kollektivism.”

Demokratur är ett samhälle som exempelvis Sverige som betraktad från fågelperspektiv förefaller ytligt som en demokrati, men i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkerhet och åsiktsfrihet. Få politiker, de vilka kan påverka, törs säga sin ärliga mening. Deras omsorg om sin egen person och feghet gynnar de kriminella och onda människorna vilket missgynnar de skötsamma. Vid köksbordet ventileras allt ärligt. Köksbordspolitik.                                                                Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför gjordes det katastrofala misstaget att motarbeta den gamla hederliga tron?

Annonser
Taggad , , , , , , , , , , , ,

                                  Kyrkans moralväktare och Pride.                                                                       Efter Prideparaden i Växjö intervjuades biskop Modeus av Smålandsposten. Då påstod biskopen att ”Gud har skapat människorna olika.”  Detta är inte sant. Rent av struntprat. Gud skapade människan till sin avbild och inte till transvestiter, lesbiska, bögar, pedofiler, nekrofiler, fanatiker, ateister, rika, fattiga, Israelhatare, osv. Det är skillnad på ärvda och förvärvade egenskaper vilka kan enligt epigenetiken ändras.                                                        Vi alla föds nollställda, alltså lika (undantaget det genetiska arvet). Under livets gång och med åren manipuleras och smittas vi av andra människor och den åsiktsbildande eliten med röst i den offentliga debatten och i skolan varifrån mycket av avarterna i mänskligt umgänge härleds och sprids. Sprids, ja, är det på grund av att Gud agiterar unga människor? Exempel på snabb spridning är avarterna i sexuellt umgänge och anses som normala med godkännande av biskopen. Kristendomsundervisningen av idag är antikristet och sexualundervisningen är antisexuellt. Barnens normala känsla av identitet stjäls från dem. Nu årtionden senare ser vi frukterna av denna draksådd som visar sig i långa köer till utredningar om könsbyten, aborter, våldtäkter, mm. Detta slår hårt mot kvinnors frihet att vistas var de vill, när de vill ute i samhället. Man hycklar jämlikhet mellan könen men allt är falskhet och en strävan till väl arvoderade positioner vilket innebär att inte säga för mycket eller för många sanningar. Det som vi kallar ”den politiska korrektheten” men som i verkligheten skadar vårt lands fortbestånd och även yttrandefriheten som i år fyller 250 år. Pedagogerna anslår många lektionstimmar till evolutionsläran som lärs ut som bevisad empirisk sanning. Ve den, som inte tror på vetenskapen. Ve den, som tror på Bibeln! Den kan inte vara riktigt klok och är okunnig, vidskeplig.   Pride liknar masspsykos, så att vuxna människor, till och med förtroendevalda politiker, har förlorat all vett och sans och sunt omdöme. Det är politiskt korrekt och enligt dem lojalt och tolerant att gå med i tåget. Mycket av det som visas i tåget får mig att skämmas som människa. Känslan blir liknande den man hade i dödslägret Auschwitz. Man skämdes att vara människa. Föreningen mellan man och kvinna är vi skapade för. Jag anser inte att samlivet ska ställas ut till allas beskådande, det är smaklöst. Att torgföra sina intima känslor och praktisera dem i Pridetåget är vulgärt och tarvligt. Lika smaklöst är att små barn tas med i paraden. Jag både tror att även en hel del homosexuella kan se att detta saknar vett, sans och proportioner.

Om det hade varit en manifestation där man gått i protest mot våld mot homosexuella då hade det inte varit problematiskt alls att delta under förutsättning att demonstrationen skett med värdighet och anständiga former. Då hade det varit frågan om människors lika värde ty ingen ska behöva riskera livet eller hälsan för politisk/religiös övertygelse eller sexuell läggning.                                                                                                                                           Men Pride handlar inte om det. För mig säger det, att jag använder min kropp och min frihet precis hur jag vill, när jag vill och var jag vill, inte minst till promiskuitet, och det ska inte vare sig Gud eller någon annan ha en åsikt om och ve den som vågar yppa något annat, och det står mig fritt att håna och bespotta allt det som andra finner heligt. För mig signalerar detta, ytterst sett, uppror mot Gud, och obegränsad frihet för människan. Också frihet från eget ansvar för medmänniskor – och barnen.                                                                                                                                                                                          När jag ser människorna där i Pride och hur de underkastar sig tidsandan känner man sig beklämd. Den dagen är förstört. Jag ser människan skapad till Guds avbild och äga en mycket större höghet och värdighet än vad som är fallet i pridetåget. Känner bara sorg och jag är övertygad om att Jesus känner detsamma. Att man indoktrinerar barn, Guds ögonsten, med detta gör inte saken bättre, väldigt milt sagt.                                                                                                                                                                                   Syftet är inte att vara trångsynt, dömande ty det är inte min uppgift här på jorden – men bara att få någon att tänka till djupare. Ställa frågan vem har rätt? Min mormor, morfar? Skulle min mormor och morfar ha deltagit i detta nakna dansande av glädje? Att de inte skulle delta beror inte på att de skulle vara trångsynta, kärlekslösa fanatiker. De ser på vår samtid med förskräckelse. Hur den moderna människan gått vilse och inte längre kan skilja på rätt och fel, på sunt och osunt. Frågan blir hur kan människorna tvärsäkert tro att just vår samtid ser rätt på saker och ting och är så ”upplyst och vis”, eller om det kan vara så att vi har gått vilse i all propaganda, stress, buller, jäkt i vårt ständiga jagande efter nya prylar utan värde och nya upplevelser? Jagande efter lycka?                                     Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.                                                                                                                             Som kronan på verket föreslår LUF – ordföranden att det skall vara tillåtet att ha sex med döda! Ingen reaktion från eliten!

Vem stal mitt hem? Vem stal mitt land? ? Vem stal min tro? Vem stal min identitet? Vem stal min trygghet?

Kauko Antbacke

Kyrkans svek.

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Annonser