Kategoriarkiv: Svensk historia under en generation

Sveriges nutidshistoria under en generation med korta steg.

1.Professor Gunnar Myrdal (Pettersson) som var rådgivare till SAP skriver boken om befolkningskrisen tillsamman med hustrun Alva då födelsetalen minskade. Barnbidrag infördes.

2.Myrdal anser att Hitler har bra idéer om social välfärd. Barnstugor ändras till samlingsnamnet förskola.

3.SAP börjar tvångsansluta arbetarna med början före II världskriget

4.Stellan Arvidsson, den illröde socialdemokraten och övertygade ateisten utsågs till ordförande för den nya Skolkommissionen 1948.

5.Täta studieresor till DDR inleddes och omdaningen av den svenska skolan påbörjades. Folket i DDR undrar varför svenskarna kommer till dem.

6.En kort period av folkväckelse på 50-talet vilket motarbetas av ateisten Ingemar Hedenius och andra elitister.

7.Små byskolor konverteras till stora skolenheter med motiveringen att det skulle bli billigare och undervisningen effektivare. 8.Morgonbönen togs bort och kristendomskunskap blev religionskunskap. 9.Konceptet ”Abrahams barn” infördes i religionsundervisningen av hänsyn till muslimska barn. Alla religioner nivellerades till samma sanning, samma värde.

10.Betygen ändras ett flertal gånger. SAP-ideologerna började kontrollera skolböckerna och senare massmedia.

11.Sambeskattningen tas bort 1971. Samma år ändrades riksdagen till enkammarsystem med 349 ledamöter. Antalet ledamöter ifrågasattes av många. 249 borde varit bättre.

12.RFSU, RFSL övertar mera av sexualundervisningen skolorna och propagerar för fri sex som de anser som frihet. Dr. Gösta Rodhe från Skolverket säger att: ” Vi tillämpar inte etik i sexualundervisningen eller regler i sexuell uppförande.Vi bryr oss inte om i vilken ålder ungarna går i säng med varandra. Vi talar inte om för dem vid vilken ålder de börjar sitt sexliv.” Undervisning i födelsekontroll införs. En RFSU – talesperson säger att ”vår målsättning är frihet genom sex.”

13.Agalagen införs i föräldrabalken 1979. Den visar sig vara otydlig, svårtolkad.

14.Delegationer från andra länder besöker Sverige i studiesyfte.

15.Problemen i skolan börjar bli uppenbara. Fler personal anställs vilket dock inte lättar på lärarnas administrativa uppgifter eller minskar oredan.

16.Skolpedagogernas gamla misstag försöker man reparera med andra betyg, bättre skolmat, nya bänkar, finare skolsalar, osv. 17.Allt detta nya sker i små steg och det gamla avlägsnas i små steg, omärkligt.

18.DDR-systemet faller samman som ett korthus 1989. 19.Delegationer från Sverige börjar besöka andra länder för att studera deras skolor. Maxtaxa i förskola år 2002. Föräldrar tvingas lämna barnen till förskolan med ekonomiska styrmedel. Genusvetare börjar manipuleringen av förskolebarns identitet.

20.Tillströmningen av huvudsakligen muslimer börjar. De regerande försöker tvinga andra europeiska länder att ta emot flera av flyktingarna. Saudiarabiens och andra muslimska länders totalvägran ifrågasätts aldrig.

21.Skolverket ifrågasätter skolavslutningar i kyrkan med motiveringen att i Sverige råder religionsfrihet samtidigt som välsignelsen och traditionstyngda psalmer förbjuds.

22.Förnekelsens tid börjar. Man förnekar den ökade kriminaliteten, skolkaoset, upploppen i förorterna, ökade antalet rån och inbrott, de brända bilarna, dramatiskt ökande antalet våldtäkter, att invandringen kostar skattebetalarna 250 miljarder.

23.Halal – mat i skolan börjar bli krav från muslimerna. Skilda badtider blir ett annat krav.                                                                                                                                                                   24.Införandet av Sharia sker i samma små steg som omdaningen av den svenska skolan skedde. De, vilka opponerar sig kallas rasister, nazister, intoleranta, främlingsfientliga, populister.

25.Den grundlagsstadgade åsiktsfriheten bekämpas med antidemokratiska metoder. SD bojkottas av de andra partier samtidigt börjar de tillämpa SD-politik. Pridefestivaler blir vanliga. Präster, biskopar, politiker deltar med iver under parollen allas lika värde. Festivalerna ökar i antal. Ledargarnityret inser inte i brist på klarsyn orsaken till ökningen vilket är att utbildade propagandister manipulerar barnens identitet med början i förskolan. De ställer aldrig de rätta frågorna som, varför ökar detta?

26.Politikerna börjar tillämpa köksbordspolitik av fruktan för stämpeln rasist.

Denna generation som nu är de styrande i Sverige är produkter av den svenska skolan.                                                                                                                                                 Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.

 

 

 

Svensk historia under en generation.

Annonser
Annonser